Dian Fossey นางฟ้าของเหล่ากอริลล่า

Dian-Fossey

นักสิทธิมนุษยชนอาจจะเคยเห็นมาบ้าง แต่สำหรับนักอนุรักษ์ป่า และสัตว์ป่าถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไรในบ้านเรา ส่วนมากจะเป็นต่างประเทศ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เราต้องยกตำแหน่งนางฟ้า Continue reading

กอริลล่าหน้าหล่อ ณ สวนสัตว์ในประเทศญี่ปุ่น

Zoo-in-Japan-

สวนสัตว์ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะมีการโปรโมตด้วยการนำสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นมาสคอตเพื่อเป็นตัวชูโรงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเข้าสวนสัตว์ แต่กอริลล่าตัวชูโรงตัวหนึ่ง Continue reading

แอชลีย์ วินเซนต์ กับการศึกษา กอลิล่า

Wild-gorillas

ปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นั่นทำให้การเข้าไปใช้ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มมากขึ้น สัตว์ป่าหลายชนิดสูญพันธุ์ไปเนื่องจากการเข้ามาล่าของมนุษย์ Continue reading