แหล่งที่อยู่อาศัยของกอลิล่า

_Gorilla

แหล่งที่อยู่อาศัยหลักของกอริลลาต่าง ๆ บนโลก

วานร หรือ ลิง มีถิ่นอยู่อาศัยหลักที่สำคัญ ได้แก่ ทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย แต่ลิงกอริลลามีถิ่นอยู่อาศัยหลักเพียงทวีป แอฟริกา เท่านั้น พวกมันส่วนใหญ่ อยู่กระจัดกระจายกันไปตามกลางพื้นที่ของทวีปแอฟริกา โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ซึ่งมีระยะห่างกันพอสมควร

ประชากรส่วนใหญ่ของกอริลลาจะกระจายกันไปตามส่วนพื้นที่ต่าง ๆ ในระหว่างที่แม่น้ำคองโก เป็นตัวแบ่งพวกมันออกเป็นสองส่วน ได้แก่กอริลลาสายพันธุ์ตะวันตกที่อยู่ใจกลางแอฟริกา และในอีกส่วนหนึ่งคือกอริลลาตะวันออกที่อยู่ใจกลางเช่นเดียวกัน เพียงแต่อยู่ทางส่วนตะวันออกของแอฟริกา

เหตุผลที่พวกมันต้องอยู่อาศัยแยกกันเพราะว่าแม่น้ำคองโกเป็นตัวแบ่งแยก ทำให้พวกมันไม่สามารถเดินทางไปมาหากันได้ เพราะกอริลลาพวกนี้ไม่สามารถว่ายน้ำได้ การที่มันถูกแบ่งแยกออกจากกัน ทำให้มีถิ่นที่อยู่อาศัย อาหาร และสภาพอากาศที่แตกต่างกัน จึงเกิดการวิวัฒนาการขึ้น จนกลายเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในปัจจุบันนั่นเอง

ส่วนใหญ่ประชากรชาวแอฟริกามีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม ซึ่งการทำเกษตรกรรมต้องพึ่งอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่ ยิ่งประเทศเจริญเติบโตขึ้นเท่าใด ก็ต้องมีการขยายพื้นที่การเกษตรมากเท่านั้น ส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต้องถูกทำลายลง และหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลก็ทบ ก็คือลิงกอริลลา ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยของพวกมันเหลือเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ได้แก่

  1. ประเทศแองโกลา
  2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
  3. ประเทศแคเมอรูน
  4. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
  5. ประเทศอิเควทอเรียลกินี
  6. ประเทศไนจีเรีย
  7. ประเทศยูกันดา
  8. ประเทศกาบอง

ลิงกอริลลาทั้งหมดที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุดก็คือ ลิงกอริลลาสายพันธุ์ตะวันตก ที่มีอาณาเขตพื้นที่อยู่อาศัยตั้งแต่บริเวณแอฟริกากลาง จนไปถึงแม่น้ำคองโกเลยทีเดียว

สายพันธุ์แยกย่อยของกอริลลา

Gorilla_

ในทุก ๆ สายพันธุ์ของกอริลลา จะมีแบ่งย่อยได้อีกเป็นสองชนิด และมีพื้นที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างเช่นกอริลลาที่ราบลุ่ม มีถิ่นอาศัยอยู่ในแคเมอรูน , กาบอง โดยมีเขตแดนติดกับชายแดนของ รวันดา และ ยูกันดา และในส่วนของกอริลลาลุ่มแม่น้ำ จะมีบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่กว้างนัก จะอยู่เป็นกลุ่มแถวไนจีเรีย และแคเมอรูน

โดยถ้าเราดูจากแผนที่ประชากรของกอริลลา เราจะพบได้ว่ามีพื้นที่ใหญ่ทั้งหมดสองแห่ง ที่เห็นได้ชัดในแผนที่ โดยแบ่งเป็นถิ่นอาศัยของกอริลลาตะวันตก และ กอริลลาตะวันออก มีเพียงแค่สองกลุ่มเท่านั้น ที่มีประชากรและพื้นที่อยู่อาศัยเพียงกระจุกหนึ่งบนพื้นที่ โดยในอนาคตเราคาดว่าพื้นที่อยู่อาศัยของพวกมันจะถูกบีบแคบเข้าไปอีกจากการขยายตัวของประเทศ นับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้ได้ในเร็ววัน เพื่อการปกป้องถิ่นอยู่อาศัยของลิงกอริลลาเหล่านี้