ลักษณะการใช้ชีวิตของกอลิล่า

gorillaa

การใช้ชีวิตและการหาอาหารของกอริลา

กอริลลามีร่างกายที่ใหญ่โต พร้อมพละกำลังที่มหาศาล ด้วยเหตุนี้เองพวกมันจึงจำเป็นต้องมีพลังงานสะสมที่เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติ กอริลลาเป็นสัตว์กินพืชชนิดหนึ่ง พวกมันกินได้ทั้งสมุนไพรต่าง ๆ ตามป่า แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะกินแต่ผลไม้เสียมากกว่า เหมือนพวกวานร และลิง

เราไม่สามารถเจาะจงอาหารของมันได้ทั้งหมด แต่หลัก ๆ ก็คือที่กล่าวมาข้างต้นคือพวกพืช และ ผลไม้ตามป่าที่อยู่อาศัย พวกกอริลลามีสองสายพันธุ์ ซึ่งในแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีแยกย่อยออกมาอีกสองชนิด มีพื้นที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไป โดยแต่ในละพื้นที่ก็จะมีต้นไม้ ผลไม้ และพืชพันธุ์แตกต่างกันตามฤดูกาล โดยปกติพวกกอริลลาต้องกินอาหาร 18 ถึง 20 กิโลกรัมต่อวันเพื่อประทังชีวิต

อาหารของพวกมันมีทั้งใบไม้ ผลไม้ บางครั้งพวกมันก็ยังจับพวกมด หนอน ไส้เดือน ปลวก หรือตัวอ่อนแมลงกินอีกด้วย พวกกอริลาสายพันธุ์ที่ลาบลุ่มกินผลไม้มากกว่า 100 ชนิด จาก 97 ชนิดจะเป็นผลผลิตตลอดฤดูกาล โดยหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ พวกกอริลลากินผลไม้เป็น 67 เปอร์เซ็นต์ และ 17 เปอร์เซ็นต์ คือ พืช ใบไม้
ที่เหลือเป็นพวกเมล็ด มด หนอน ไส้เดือนต่าง ๆ

Zoogorillass

กอริลลาภูเขา อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล พื้นที่อาศัยของมันนั้นขาดแขลนแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ พวกมันกินพวกพืช และใบ ลำต้นของต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ โดยรวมแล้วมันกินไปกว่า 142 ชนิด
โดยคิดเป็น 86 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด มีเพียงผลไม้ 2 เปอร์เซ็นต์ ดอกไม้ 3 เปอร์เซ็นต์ และรากไม้ต่าง ๆ เพียง 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

โดยเฉลี่ยแล้วเพศผู้จะกินเยอะกว่าเพศเมีย โดยตัวโตเต็มวัยจะสามารถกินได้ถึง 18 – 20 กิโลกรัม ในขณะที่ตัวเมียจะกินเพียง 2 ใน 3 ของจำนวนตัวผู้เท่านั้น หากมีพื้นที่อาศัยใกล้เคียงกับหมู่บ้านของคน พวกมันมักจะเข้ามากินพืชผลของชาวไร่ และพวกมันแทบจะไม่ต้องหาน้ำดื่มจากที่อื่นเลย เพราะพืชพันธุ์ที่มันกินมีส่วนผสมของน้ำอยู่แล้วนั่นเอง

พลังงานต่อหน่วยจากผลไม้ และใบไม้ต่าง ๆ ที่พวกมันเก็บกินมีจำนวนน้อย พวกมันจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเก็บสะสมอาหารเพื่อให้เพียงพอแก่การกินของพวกมัน ดังนั้นมันจึงต้องเดินทางหาแหล่งอาหารอยู่เสมอ อย่างกอริลลาตะวันออก ที่มีพื้นที่หาผลไม้ปกคลุมเป็นพื้นที่ระยะยาว โดยพวกมันจะใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 1,105 เมตรต่อวันเพื่อหาอาหาร

เมื่อพวกมันพบแหล่งอาหารแล้ว พวกมันจะเลือกเด็ดใบ ราก หรือแม้แต่ดึงออกมาทั้งต้น แล้วกินมัน พวกมันมีพละกำลังมหาศาล จึงไม่มีปัญหาในการขุดหรือดึงพวกต้นไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ในดินออกมาง่าย ๆ