สายพันธุ์ใกล้เคียงของ กอลิล่า

GORILLA

สายพันธุ์ที่มีความใกล้เคียงกับ กอลิล่า มีอะไรบ้าง

ในการจัดอันดับสายพันธุ์ของพวกลิงกอริลลานั้น เป็นเรื่องที่ง่ายมากในสมัยนี้ เพราะพวกมันมีอยู่เพียงแค่สองสายพันธุ์หลัก ๆ บนโลกใบนี้ ที่แบ่งออกได้อีกเป็น 4 สายพันธุ์ย่อยโดยนักวิทยาศาสตร์ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญต่างพากันคิดว่าในโลกใบนี้ มีเพียงกอริลลาเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้น และมีอยู่เพียงแค่ 3 สายพันธุ์ย่อย แต่พวกเขาได้คิดผิด

โดยในแรกเริ่มการจัดประเภทของกอริลลา จะใช้การแยกตามรูปร่างลักษณะทางกายภาพ และทางถิ่นกำเนิดที่อยู่อาศัย อย่างเช่น กอริลลา (Gorilla gorilla) ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเขตทางตะวันตกของเขตป่าลึก และ กอริลลาที่ลุ่มตะวันออก ที่มีถิ่นอาศัยอยู่กลางป่าเขาของแอฟริกา

นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกอริลลาเพื่อที่จะเข้าใจพวกมันได้มากขึ้น โดยเฉพาะที่พวกเขาจะต้องหาทางแยกประเภทสายพันธุ์ของพวกกอริลลาใหม่ เพราะพวกมันสามารถจำแนกประเภทย่อยออกไปได้อีกหลายประเภท ตามรูปร่างของพวกมัน โดยแบ่งเป็นสายพันธุ์หลัก ๆ ได้ตามนี้

ลิงกอริลลาสายพันธุ์ตะวันตก (Gorilla Gorilla)

gorillad

พวกมันมีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตทางตะวันตกของแอฟริกา ทางแถบแม่น้ำคองโก มีสายพันธุ์ย่อยแบ่งออก เป็น 2 ชนิด คือ กอริลลาที่ลุ่มตะวันตก (Gorilla Gorilla Gorilla) เป็นลิงกอริลาที่อาศัยในแถบราบลุ่ม และจัดเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดของลิงกอริลลา

กอริลลาลุ่มแม่น้ำ (Gorilla gorilla Diehli) ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 1904 และหาดูได้ยากมาก ๆ อีกทั้ง เป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแอ และถูกคุกคามจากสายพันธุ์อื่นได้ง่าย โดยมีประชากรจำนวนน้อยกว่าลิงกอริลลาภูเขาอยู่เยอะพอสมควร

กอริลลาสายพันธุ์ตะวันออก (Gorilla Beringei)

Gorilla Beringei

มีถิ่นอาศัยอยู่ในตอนตะวันออกของแอฟริกา แถบแม่น้ำคองโก และมีแบ่งย่อยอีกเป็น กอริลลาภูเขา   (Gorilla beringei beringei) จัดเป็นลิงกอริลลาที่เรารู้จักและเข้าใจมันดีที่สุด ตั้งแต่มีการค้นพบพวกมันมาในปี 1950 และประเภทสุดท้ายคือ กอริลลาที่ลุ่มตะวันออก (Gorilla Beringei graueri) จัดเป็นลิงกอริลลาที่มีขนาดลำตัวใหญ่ที่สุดในทุก ๆ สายพันธุ์ แต่พวกมันมีเส้นผม และฟันที่สั้นกว่าของกอริลลาภูเขาเล็กน้อย

อันตรายจากพฤติกรรมของลิงกอริลลา

          กอริลลาทุกสายพันธุ์มีความดุร้ายตามธรรมชาติ โดยเฉพาะลิงกอริลลาตะวันตก ที่มีความดุร้ายเป็นพิเศษ และกอริลลาตะวันออกก็มีความดุร้ายพอ ๆ กัน จำนวนของพวกมันเหลือน้อยลงทุกที คาดว่าเหลือพวกลิงกอริลลาภูเขาเพียงไม่กี่ร้อยตัว และลิงลุ่มแม่น้ำที่โตเต็มวัยกว่าสองร้อยตัวเท่านั้น

ในตอนนี้ยังมีการค้นคว้าเกี่ยวกับสายพันธุ์ย่อยชนิดที่สาม ของลิงกอริลลาตะวันตก แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันไม่สิ้นสุด โดยอยู่ในกระบวนการหาหลักฐานมายืนยันเพิ่มเติม ดังนั้นลิงกอริลลาจึงเป็นสัตว์ที่มีหลากหลายชนิด เหมือนมนุษย์ของเราที่มีหลายเชื้อชาติ และสีผิวตามภูมิประเทศนั้น ๆ นั่นเอง